Santillana (digital+paper)

L’institut, amb el recolzament de l’AMPA, ha arribat a un acord amb l’editorial Santillana per al subministrament de totes les llicències digitals dels llibres de 1r d’ESO pel curs 2017-2018. S’aconsegueixen tres avantatges clars per a les famílies:

  • el descompte econòmic (el preu de la llicència d’un sol llibre –llibreNET– és d’uns 20€, però la compra de totes les llicències suposa un preu molt menor que la suma de les llicències individuals)
  • la comoditat que suposa tenir tots els llibres en la mateixa plataforma
  • i la possibilitat de comprar, si algú hi estigués interessat, els llibres en paper amb un descompte important.

Compra de les llicències

La compra de les llicències s’ha de fer al setembre, un cop rebut el codi promocional per part del centre. El procediment pas per pas es descriurà en un tutorial que subministrarà el centre.

Compra de llibres en paper

Els llibres en paper no són obligatoris en absolut; el treball a l’aula es fa amb un Chromebook. A més, l’institut compra, per a cada aula, 15 llibres de català, 15 de castellà i 15 de matemàtiques. Però, si una família desitja tenir a casa el llibre de text en paper, l’acord amb Santillana fa que els socis de l’AMPA tinguin uns preus especials. En aquest cas la compra s’ha de fer fent servir l’AMPA d’intermediària però no hi té cap guany.

Si hi esteu interessats cal que escriviu un correu a llibres@amparnau.cat, abans del divendres 6 d’octubre (famílies del curs 2017-2018) indicant-nos el nom de l’alumne/a, el grup i quins llibres voleu, i que adjunteu el resguard del pagament fet al compte de l’AMPA per l’import total.

La editorial ens ha informat que els llibres en paper que es corresponen amb les llicències digitals (curs 2017-2018) són els següents:

Llibre Sèrie ISBN PVP* Preu socis AMPA
Lengua castellana y literatura Comenta (saber hacer) 9788490476918 39,95 € 22,78 €
Llengua catalana i literatura Comunica (saber fer) 9788479189303 39,95 € 22,78 €
Matemàtiques Resol (saber fer) 9788490471951 39,95 € 22,78 €
Biologia i geologia Observa (saber fer) 9788490475546 39,95 € 22,78 €
Geografia i història Descobreix (saber fer) 9788490475324 39,95 € 22,78 €
Tecnologies Construeix (saber fer) 9788490472019 39,95 € 22,78 €
Music. Introduction to music 9788468031873 33,19 € 18,92 €
High achievers A2 student’s book 9788466823180 39,46 € 22,50 €
High achievers A2 workbook 9788466823197 28,31 € 16,14 €
* Preu de venda al públic d’acord amb la informació facilitada per l’editorial