Reunió AMPA mes de maig

D’acord amb el calendari de reunions d’aquest curs, es convoca una reunió per al proper dimarts.

Data: dimarts 16 de maig

Hora: de 19h a 20’30h

Lloc: Biblioteca de l’institut

L’ordre del dia per a aquesta reunió és el següent:

  1. Aprovació, si s’escau, de l’acta de la reunió del mes de març.
  2. Resum de les reunions amb la direcció del centre.
  3. Organització sopar de fi de curs.
  4. Informació de l’AMPA als sobres de matrícula.
  5. Torn obert de paraules.