17 d’abril: reunió AMPA

El proper dimarts tindrà lloc, com consta en el calendari, la reunió mensual de l’AMPA.

Data: dimarts 17 d’abril

Hora: 19h a 20’30h

Lloc: Biblioteca de l’institut

L’ordre del dia previst per a aquesta reunió és el següent:

  1. Aprovació, si s’escau, de l’acta de l’assemblea del març.
  2. Retorn reunió amb direcció.
  3. Acord final amb Iddink.
  4. Informació de l’AMPA al sobre de matrícula.
  5. Proposta de compra de material per part del departament d’Educació Física.
  6. Torn obert de paraules.

Dues de les qüestions que tractarem al punt 2 són l’ús de Legiland (a 1r i 2n d’ESO) i l’ús de llibres digitals i Chromebooks (a 1r d’ESO). Ens interessa molt que feu valoracions (positives/negatives) i recomanacions pensant en el curs vinent, per tal de poder fer arribar aquesta informació a la direcció de l’institut. No podeu venir a la reunió? Envieu-nos un correu!