Activitat extraescolar

Descripció de l’activitat

Us presentem… l’activitat ROBÒTICA A L’ARNAU! organitzada directament per l’AMPA de l’institut i desenvolupada per Robo-TIC.

Es duu a terme en una sessió setmanal d’una hora i mitja, els dijous de 15’30 a 17h a la biblioteca de l’institut. L’activitat comença el dijous 3 d’octubre i finalitza el dijous 17 de juny. L’activitat està guiada per un/a facilitador/a format per Robo-TIC.

En els cursos que ofereix Robo-TIC es treballen conceptes de robòtica i programació informàtica.

El curs comença introduint els alumnes en la robòtica i la programació. Després es construeixen diferents tipus de robots, cada un amb unes característiques determinades.  S’aprofiten  les característiques d’aquests robots per  a ensenyar  a  programar moviments i desplaçaments amb els robots, a programar els sensors perquè el robot sigui capaç d’interactuar amb el seu entorn, etc. També s’introdueixen  nocions  de  programació informàtica com bucles, condicionals, variables, funcions, etc.

Durant les classes es potencia el  treball  en  equip,  l’aprenentatge  a  través  dels  errors  i  el  treball  autònom,  així  com l’expressió oral.  El  fet  de  treballar  en  petit  grup,  permet  diferents ritmes d’aprenentatge dins la classe i adaptar-se a les diferents capacitats dels alumnes.

Finalment, segons l’evolució del grup, es  pot  plantejar (cap al Nadal) la  possibilitat  de  participar  en  algun concurs de robòtica durant el tercer trimestre del curs, amb l’objectiu de posar en pràctica fora de l’aula tots els continguts treballats a classe.

Objectius

 • Despertar l’interès dels joves per la ciència i la tecnologia.
 • Fomentar els valors de treball en equip i cooperació.
 • Resoldre reptes relacionats amb la robòtica i la programació informàtica.

Continguts del curs

 • Introducció a la robòtica i al Kit LEGO Mindstorms EV3.
 • Construcció d’un robot i programació de moviments.
 • Programació dels sensors (color, distància, girosensor, etc) del robot.
 • Construcció de diferents tipus de robots i mecanismes.
 • Exercicis per a practicar els coneixements adquirits.
 • Resolució de reptes relacionats amb la robòtica.
 • Preparació per a participar en un concurs de robòtica.

Metodologia de treball

 • Treballem en petit grup de 2 a 3 alumnes i un kit LEGO Mindstorms per grup.
 • Potenciem el repartiment de tasques i el treball en equip dins el petit grup.
 • Proporcionem a cada alumne material didàctic perquè sigui capaç de treballar autònomament.
 • Ritme de treball adaptat a la capacitat dels alumnes.
 • Per Nadal  i  a  finals  de  curs  s’envia  un  informe  a  les  famílies  sobre  l’evolució  de l’alumne.

Preu i forma de pagament

 • El preu de l’activitat és de 45€/mes per als socis de l’AMPA i de 55€/mes per als no associats.
 • Els pagaments es realitzen per domiciliació bancària.

Inscripcions i baixes

 • Inscripcions via formulari online.
 • El nombre mínim d’alumnes per a obrir l’activitat és de 5 i el màxim és de 9. S’obrirà una llista d’espera a partir del 9è alumne.
 • Baixes: notificar la primera setmana de cada mes per correu electrònic a info@robo-tic.cat .

Comunicació

Es crearà un grup de Whatsapp (“Robòtica ArnauCadell 19-20”) amb les famílies que ho desitgin, el facilitador i els organitzadors de l’activitat. La funció dels grup és la comunicació d’informació rellevant i comuna sobre el funcionament de l’activitat, com ara la descripció amb fotos i vídeos de l’activitat setmanal. Us agrairem també que notifiqueu les faltes d’assistència abans de l’activitat enviant un missatge al grup. Rebreu un correu de l’AMPA amb un formulari legal sobre protecció de dades per a poder-vos unir al grup.

Convivència

La Robòtica és una activitat voluntària i els robots, comprats per l’AMPA amb l’objectiu de reduir la quota a les famílies, tenen un preu alt. Per aquest motiu les conductes contràries a les normes de convivència (vers la facilitadora, els entrenadors, els companys o el material) poden suposar la suspensió del dret a participar en l’activitat.