Aprovat el Pla d’organització de centre curs 20-21

Aquesta tarda ha quedat aprovat, en Consell Escolar, el Pla d’organització del centre. El podeu consultar en aquest enllaç i al web de l’institut. Es tracta d’un document viu que pren com a base la informació atorgada pel Departament d’Ensenyament, i hi consten l’organització pedagògica i de grups estables, la gestió d’entrades i sortides i els plans de neteja i salut.