Compra de llibres curs 2018-2019

Al web de l’institut podeu trobar el llistat de llibres del curs 2018-2019; podeu fer servir aquest enllaços:

Són els mateixos llibres que s’oferten a Iddink. Tots es poden trobar en format reutilitzable (ecoBook) llevat d’algunes lectures, els quaderns d’exercicis d’idiomes i d’altres de molt específics.

Els docents recomanen que alguns llibres (estan indicats) per a 1r de Batxillerat es guardin durant en 2n curs.

Per a 1r d’ESO els únics llibres de la llista són les lectures i, per a 2n, les lectures i els llibres d’alemany (per a qui cursa aquesta matèria de complement curricular).

Si voleu fer servir Iddink per a comprar els llibres (nous o reutilitzats), teniu més informació aquí.