Dimarts 16 d’octubre: Assemblea

El proper dimarts 16 d’octubre des de les 19h fins les 20’30h tindrà lloc l’assemblea ordinària de l’AMPA, amb el següent ordre del dia

  1. Aprovació, si s’escau, de l’acta de la reunió del setembre.
  2. Aprovació, si s’escau, del tancament econòmic del curs 17-18.
  3. Aprovació, si s’escau, del pressupost econòmic del curs 18-19.
  4. Proposta i aprovació, si s’escau, de la compra de material didàctic i aportació a l’institut.
  5. Valoració de les reunions amb la direcció del centre.
  6. Informació de les Comissions.
  7. Torn obert de paraules.

Es presenten el tancament econòmic del curs 17-18 i el pressupost del curs actual.

Ja tenim algunes propostes de diferents departaments per a la compra de material; en parlarem en el punt 4.

A la reunió del setembre vam organitzar alguns del grups de treball: mobilitat i seguretat, bricolatge, sopar de 1r d’ESO, conferències a les famílies… En el sisè punt de l’ordre del dia s’informarà de la feina feta. Les comissions són sempre obertes i us podeu incorporar en qualsevol moment. Si, a més, creieu que pot ser interessant una nova comissió o grup de treball: endavant!