Enquesta sobre l’ús dels mòbils

La normativa actual sobre l’ús dels mòbils a l’institut va obtenir-se per consens dels tots els estaments del centre: docents, alumnes i famílies. Aquest curs s’ha fet una enquesta entre el professorat per a conèixer la seva opinió sobre possibles canvis amb l’objectiu d’aconseguir-ne un ús més responsable. Els alumnes treballen aquest tema a les tutories.

Des de la comissió de convivència es va demanar a l’AMPA l’opinió de les famílies. Per a conèixer-la es va fer una enquesta. Aquesta va ser contestada per 113 famílies amb fills i filles preferentment a 1r i 2n d’ESO.

 

 

Al gràfic adjunt es mostren les respostes agrupades. Només hi ha 13 persones (11%)  que recolzen la normativa actual (ús del mòbil als patis durant l’esbarjo, en passadissos i altres espais tancats i a l’aula quan un docent ho requereix per motius didàctics). La resta de famílies en demanen un ús més restringit. En alguns casos (20, 18%) s’opta per la “tolerància zero” o deixar els mòbils a les taquilles de 8 a 14’30h.  Un 71% de les persones que han respost l’enquesta (80 de 113) recolzen l’ús del mòbil a l’aula per motius didàctics i a instàncies dels docents i només un 15% (17 de 113) aproven l’ús en passadissos, cafeteria i altres espais tancats.

 

 

 

Tota aquesta informació es posarà en coneixement de la comissió de convivència per a la seva valoració. L’objectiu és que el curs 18-19 hi hagi, si es considera necessari, una normativa nova que ha de ser aprovada en Consell Escolar.