Inscripció i detalls

Inscripcions

Per inscriure-us a l’activitat Robòtica a l’Arnau! cal omplir el full d’inscripció, marcar l’opció Robotix IIIFIRST LEGO League i dur-lo a secretaria o bé enviar-lo a robotica@amparnau.cat. La part inferior del full és per a vosaltres i conté informació sobre normes i pagament.

Preus, quotes i pagaments Robotix III

La inscripció té un cost de 25€ i cada mensualitat és de 55€ per als socis de l’AMPA. Els pagaments són bimensuals i cal fer-los d’acord amb la taula següent:

Concepte Quantitat Pagament abans de…
Socis AMPA No socis
Inscripció 25 € 35 € 22 de setembre
Octubre 55 € 62 € 15 d’octubre
Novembre i desembre 110 € 124 € 15 de novembre
Gener i Febrer 110 € 124 € 15 de gener
Març i abril 110 € 124 € 15 de març
Maig i juny 110 € 124 € 15 de maig

blanc

No feu cap pagament fins que us notifiquem, per correu electrònic, que l’activitat es pot tirar endavant i que no esteu en llista d’espera. Tots els pagaments s’han de fer, puntualment, al compte que l’AMPA té a La Caixa:

ES19 2100 2776 3802 0027 2340

Preus, quotes i pagaments Grup FIRST LEGO League

Gràcies al patrocini de diverses empreses, la subvenció de l’AMPA i l’ajuda de l’institut tenim coberts el cost dels robots i la participació a la competició. Per a cada alumne/a la inscripció a l’activitat té un cost de 25€ i les mensualitats, excepte el setembre, són de 65€ (per als socis de l’AMPA). Els pagaments són bimensuals i la seva descripció es troba a la taula següent:

Concepte Quantitat Pagament abans de…
Socis AMPA No socis
Inscripció 25 € 35 € 1 de setembre
Setembre i octubre 98 € 112 € 15 de setembre
Novembre i desembre 130 € 150 € 15 de novembre
Gener i Febrer 130 € 150 € 15 de gener
Març i abril 130 € 150 € 15 de març
Maig i juny 130 € 150 € 15 de maig

blanc

No feu cap pagament fins que us notifiquem, per correu electrònic, que l’activitat es pot tirar endavant i que no esteu en llista d’espera. Tots els pagaments s’han de fer, puntualment, al compte que l’AMPA té a La Caixa:

ES19 2100 2776 3802 0027 2340

Baixes i faltes d’assistència

Per donar-vos de baixa de l’activitat cal avisar mitjançant un correu a l’adreça robotica@amparnau.cat almenys 20 dies abans d’acabar el bimestre. En cas contrari caldrà fer el següent pagament. Si el nombre de baixes impedís la viabilitat de l’activitat, es comunicarà a les famílies inscrites per trobar solucions conjuntes o decidir la seva anul·lació.

Us agrairem que notifiqueu les faltes d’assistència per correu electrònic a robotica@amparnau.cat.

Convivència i compromís

La Robòtica és una activitat voluntària, i els robots, comprats per l’AMPA amb l’objectiu de reduir la quota a les famílies, tenen un preu alt. Per aquest motiu les conductes contràries a les normes de convivència (vers la facilitadora, els entrenadors, els companys o el material) poden suposar la suspensió del dret a participar en l’activitat.

En el cas dels alumnes que participen a la FIRST LEGO League, els pilars del programa són els Valors FLL que emfatitzen l’aprendre dels altres companys, la competició amistosa, l’aprenentatge i la contribució a la societat. És per aquest motiu que pertànyer al grup FLL suposa un alt grau de compromís. Som un equip! Volem repetir l’èxit del curs 16-17 i guanyar un altre premi al nostre torneig!