Primera reunió del curs: dimarts 18

Amb el començament del curs hem reprès la nostra activitat. El proper dimarts 18 de setembre des de les 19h fins les 20’30h tindrà lloc la primera reunió oberta de la Junta, amb el següent ordre del dia:

  1. Aprovació, si s’escau, de l’acta de la reunió anterior (juny).
  2. Valoració del darrer consell escolar i de l’associació a l’AMPA.
  3. Proposta de trobada per part de la direcció del centre.
  4. Valoració del tancament econòmic del curs 2017-18.
  5. Informació sobre les comissions de treball.
  6. Torn obert de paraules.

Donat que tenim més de cent famílies noves a l’AMPA volem aprofitar aquesta primera reunió per a comentar tots aquells temes en els que treballem, ho farem aprofitant els punts 4 i 5 de l’ordre del dia.

El tancament econòmic del curs 17-18 i el pressupost del curs actual es presentaran per a la seva aprovació a l’assemblea de l’octubre, però avancem la comunicació del tancament perquè la seva valoració permet un bon debat sobre la feina de l’AMPA. Teniu el document aquí.

El cinquè punt de l’ordre del dia és la “informació sobre les comissions de treball” (les podeu consultar en aquest document). Veureu que algunes comissions necessiten famílies de cursos concrets (4t d’ESO i 2n de Btx per a les graduacions, o 1r d’ESO pel sopar de l’octubre, per exemple) i d’altres són obertes a tots els cursos. Algunes comissions treballen tot el curs i d’altres només puntualment. Totes són obertes i se’n poden crear de noves en funció dels interessos de les famílies. Si creieu que pot ser interessant una nova comissió o voleu formar part d’alguna de les actuals, envieu un correu. Recordeu: tots som AMPA!

Per tal d’agilitzar la reunió i mantenir-ne la durada és recomanable revisar els documents abans.

Les reunions de junta es duen a terme a la biblioteca però, de vegades, l’espai ens queda curt… Seria fantàstic si poguéssiu informar de la vostra intenció de venir amb aquest ràpid formulari.