Què fem

blanc

Els objectius principals de l’AMPA són promoure la participació i col·laborar amb les activitats educatives del centre. Per tal d’assolir aquests objectius organitzem esdeveniments i activitats, gestionem diferents serveis i donem suport al centre. En concret:

 • Patrocinem els premis dels concursos -organitzats per l’institut- de Nadal, Sant Jordi i Carnestoltes.
 • Patrocinem les activitats i tallers que tenen lloc la diada Sant Jordi i durant la celebració del Carnestoltes.
 • Subvencionem les sortides a alumnes de famílies amb dificultats econòmiques. L’AMPA posa a disposició del centre una bossa de diners per ajudar a aquelles famílies que ho necessiten. L’elecció de les famílies la fa el centre amb la mediació de l’Ajuntament.
 • Subvencionen també algunes activitats puntuals realitzades pels alumnes per tal d’abaratir l’aportació de les famílies. Per exemple, des del curs 2016-2017, els alumnes de 3r d’ESO han participat en el taller de dansa/teatre 5-days-to-dance gràcies a l’aportació de l’AMPA, a la subvenció aconseguida de l’EMD de Valldoreix i a l’aportació del Pla d’entorn de l’Ajuntament de Sant Cugat. Us animem a llegir les notícies aparegudes al web sobre el taller (entreu 5 days to dance al cercador).
 • Ajudem a millorar les eines docents mitjançant la compra de material per a tots els departaments, des de microscopis per al laboratori de biologia fins a llibres de lectura per a alemany o instruments per a l’aula de música (en aquest enllaç teniu un exemple).
 • Participem en el projecte de mediació escolar i convivència del centre.
 • Col·laborem amb el programa de formació per a mares i pares.
 • Organitzem conferències per a les famílies.
 • Mantenim informades les famílies fent servir diversos canals: Facebook, aquest web i el correu electrònic.
 • Organitzem i subvencionem el sopar de fi de curs per a totes les famílies que té lloc després de les graduacions dels alumnes de 4t d’ESO i 2n de Batxillerat, coincidint amb el dia que s’atorguen els Reconeixements acadèmics.
 • Financem les graduacions.
 • Guiem l’organització i subvencionem el sopar que té lloc a l’inici de curs per a les famílies de 1r d’ESO (fes clic aquí per a veure la notícia del sopar del curs 2016-17).
 • Gestionem el conveni amb Iddink per a la compra de llibres de text nous i reutilitzats.
 • Participem en la presa de decisions relatives al material digital i al suport multimèdia per als alumnes que no usen material imprès.
 • Contractem el servei de menjador i de monitors d’activitats extraescolars amb Doble Via i Learning S cool.
 • Organitzem i subvencionem la “Festa del Bricolatge”.
 • Organitzem i subvencionem l’extraescolar de Robòtica i la participació a la competició FIRST LEGO League.
 • Duem a terme accions puntuals pel centre.
  • Durant el curs 2015-2016, per exemple, vam realitzat el canvi del sistema d’il·luminació de les dues plantes superiors de l’institut. Els llums que hi havia eren encara els originals i la il·luminació era deficient. L’institut té una altra cara.
  • Durant el curs 2016-2017 hem creat un nou espai per a treballar: l’aula de natura del pati, al costat de la pista poliesportiva. També hem comprat chromebooks per a treballar a l’aula.
  • Durant el curs 2017-2018 hem comprat nou mobiliari per a crear dos nous espais de treball cooperatiu .
  • Aquest curs s’han comprat nous chromebooks per a utilitzar de forma compartida per tots els alumnes i s’ha moblat una aula seguint el projecte d’innovació pedagògica del centre.
  • Altres cursos s’han fet moltes altres actuacions, la majoria d’elles demanades pels alumnes: col·locació de noves cistelles de bàsquet, il·luminació amb LEDs de la planta baixa, construcció d’una nova font als patis, …
 • Col·laborem amb l’Associació Esportiva de l’institut.
 • El curs 2016-2017 vam engegar, amb els Departaments de Català i Castellà una nova aventura: l’ús de la plataforma Legiland per a fomentar la lectura i com a sistema d’avaluació de les lectures obligatòries (i d’altres) a 1r d’ESO. L’èxit de la plataforma va suposar la seva inclusió, pel curs 2017-2018, tant a 1r com a 2n d’ESO. L’AMPA ha negociat el preu de les llicències i en paga la totalitat per als seus associats a partir del curs 2018-2019. El Departament de Llengües Estrangeres també hi participa.
 • Hem engegat la Borsa d’Aficions i Professions amb l’objectiu d’ajudar al centre a tenir accés als coneixements i les capacitats de familiars i amics del nostre alumnat. Volem ampliar l’abast de l’acció de l’equip directiu i docent del centre. 
 • Ens ajudeu? Què més penseu que seria interessant? Totes les idees seran benvingudes.