Què fem

blanc

Els objectius principals de l’AFA són promoure la participació i col·laborar amb les activitats educatives del centre. Per tal d’assolir aquests objectius organitzem esdeveniments i activitats, gestionem diferents serveis i donem suport al centre. En concret:

 • Patrocinem els premis dels concursos -organitzats per l’institut- de Nadal, Sant Jordi i Carnestoltes.
 • Patrocinem les activitats i tallers que tenen lloc la diada Sant Jordi i durant la celebració del Carnestoltes.
 • Subvencionem les sortides a alumnes de famílies amb dificultats econòmiques. L’AMPA posa a disposició del centre una bossa de diners per ajudar a aquelles famílies que ho necessiten. L’elecció de les famílies la fa el centre amb la mediació de l’Ajuntament.
 • Subvencionen també algunes activitats puntuals realitzades pels alumnes per tal d’abaratir l’aportació de les famílies. Per exemple, des del curs 2016-2017, els alumnes de 3r d’ESO han participat en el taller de dansa/teatre 5-days-to-dance gràcies a l’aportació de l’AMPA, a la subvenció aconseguida de l’EMD de Valldoreix i a l’aportació del Pla d’entorn de l’Ajuntament de Sant Cugat. Us animem a llegir les notícies aparegudes al web sobre el taller (entreu 5 days to dance al cercador).
 • Ajudem a millorar les eines docents mitjançant la compra de material per a tots els departaments, des de microscopis per al laboratori de biologia fins a llibres de lectura per a alemany o instruments per a l’aula de música (en aquest enllaç teniu un exemple).
 • Participem en el projecte de mediació escolar i convivència del centre.
 • Col·laborem amb el programa de formació per a mares i pares.
 • Organitzem conferències per a les famílies.
 • Mantenim informades les famílies fent servir diversos canals: Facebook, aquest web i el correu electrònic.
 • Organitzem i subvencionem el sopar de fi de curs per a totes les famílies que té lloc després de les graduacions dels alumnes de 4t d’ESO i 2n de Batxillerat, coincidint amb el dia que s’atorguen els Reconeixements acadèmics.
 • Financem les graduacions.
 • Guiem l’organització i subvencionem el sopar que té lloc a l’inici de curs per a les famílies de 1r d’ESO (fes clic aquí per a veure la notícia del sopar del curs 2016-17).
 • Gestionem el conveni amb Iddink per a la compra de llibres de text nous i reutilitzats.
 • Participem en la presa de decisions relatives al material digital i al suport multimèdia per als alumnes que no usen material imprès.
 • Contractem el servei de menjador i de monitors d’activitats extraescolars amb Doble Via i Learning S cool.
 • Organitzem i subvencionem la “Festa del Bricolatge”.
 • Duem a terme accions puntuals pel centre.
  • Durant el curs 2015-2016, per exemple, vam realitzat el canvi del sistema d’il·luminació de les dues plantes superiors de l’institut. Els llums que hi havia eren encara els originals i la il·luminació era deficient. L’institut té una altra cara.
  • Durant el curs 2016-2017 hem creat un nou espai per a treballar: l’aula de natura del pati, al costat de la pista poliesportiva. També hem comprat chromebooks per a treballar a l’aula.
  • Durant el curs 2017-2018 hem comprat nou mobiliari per a crear dos nous espais de treball cooperatiu .
  • Durant el curs 2018-2019 s’han comprat nous chromebooks per a utilitzar de forma compartida per tots els alumnes i s’ha moblat una aula seguint el projecte d’innovació pedagògica del centre.
  • Altres cursos s’han fet moltes altres actuacions, la majoria d’elles demanades pels alumnes: col·locació de noves cistelles de bàsquet, il·luminació amb LEDs de la planta baixa, construcció d’una nova font als patis, …
 • Des del curs 2018-2019 dissenyem i financem el projecte “Decidim”, en el que són els alumnes de l’institut els qui decideixen què fer amb una partida pressupostària de l’AFA. Els objectius són fer un treball reflexiu sobre les necessitats del centre, millorar el sentit de pertinença, fer partícip l’alumnat del seu temps a l’institut i donar a conèixer als alumnes el funcionament d’uns pressupostos participatius.
 • Col·laborem amb l’Associació Esportiva de l’institut.
 • El curs 2016-2017 vam engegar, amb els Departaments de Català i Castellà una nova aventura: l’ús de la plataforma Legiland per a fomentar la lectura i com a sistema d’avaluació de les lectures obligatòries (i d’altres) a 1r d’ESO. L’èxit de la plataforma va suposar la seva inclusió, pel curs 2017-2018, tant a 1r com a 2n d’ESO. L’AFA ha negociat el preu de les llicències i en paga la totalitat per als seus associats a partir del curs 2018-2019. El Departament de Llengües Estrangeres també hi participa des d’aquest mateix curs.
 • Hem engegat la Borsa d’Aficions i Professions amb l’objectiu d’ajudar al centre a tenir accés als coneixements i les capacitats de familiars i amics del nostre alumnat. Volem ampliar l’abast de l’acció de l’equip directiu i docent del centre. 
 • Ens ajudeu? Què més penseu que seria interessant? Totes les idees seran benvingudes.