Qui som

L’AFA de l’Arnau és una associació dedicada a vetllar pels drets legítims de l’alumnat i col·laborar amb el centre en tot el que estigui al nostre abast, per millorar els àmbits de formació i educació dels nostres fills. Tanmateix l’AFA té com a fi organitzar activitats que millorin i complementin la tasca del propi institut i que, alhora, suposin un servei a les pròpies famílies. Es tracta de fomentar la participació i la interrelació de tota la comunitat educativa en el projecte de l’institut.

Donat que participem en el Consell Escolar estem presents en la presa de decisions sobre el projecte educatiu, el reglament de règim intern, el pressupost i la programació general del centre.

D’altra banda, fem d’intermediaris entre la direcció del centre i les famílies, promovent la comunicació i la cooperació per tal que tots plegats ajuntem esforços per a la millora de l’ensenyament i la formació personal dels nostres fills i filles.

La composició actual de la Junta Directiva, fruit de l’Assemblea del 08/02/2021, és la següent:

  • Presidenta –  Arantzazu Morral
  • Vicepresidenta –  Anna Buigas
  • Secretari – Pedro Herrero
  • Vicesecretari – Emili Arranz
  • Tresorer –  Daniel Font
  • Vocal – Xavier Cortés

A més, comptem amb col·laboracions d’altres membres de l’AFA, que poden ser bé de forma continuada a través de les comissions, bé en moments puntuals organitzant activitats, gestionant diferents actuacions o senzillament donant un cop de mà!