Resultats a les PAU, curs 18-19

Tots els alumnes de l’Arnau que van presentar-se a les Proves d’Accés a la Universitat al juny van aprovar-les.

 

 

En la fase general, de mitjana, els 32 alumnes van obtenir una qualificació de 7.1 en català, 6.5 en castellà, 7.1 en filosofia, 6.6. en idioma estranger (anglès o francès) i 6.1 en la matèria de modalitat.

El gràfic següent mostra la nota de la fase general de cada alumne front de la del seu expedient (nota del batxillerat); pot observar-se que tots dos resultats estan correlacionats: com més alta és la nota del Batxillerat, més alta és també la qualificació de la fase general de les PAU.