Reunió AMPA mes d’abril

D’acord amb el calendari de reunions d’aquest curs, es convoca una reunió per a demà, dimarts.

Data: dimarts 18 d’abril

Hora: de 19h a 20’30h

Lloc: Biblioteca de l’institut

L’ordre del dia per a aquesta reunió és el següent:

  1. Aprovació, si s’escau, de l’acta de la reunió anterior (març).
  2. Resum de les reunions amb la direcció del centre i del darrer consell escolar.
  3. Creació de la comissió per a organitzar el sopar de fi de curs.
  4. Estat de la compra de material per als departaments.
  5. Legiland, proposta pel curs 17-18.
  6. Robòtica, proposta pel curs 17-18.
  7. Torn obert de paraules.