Reunió AMPA mes de juny (darrera del curs)

D’acord amb el calendari de reunions d’aquest curs, es convoca una reunió per al proper dimarts.

Data: dimarts 13 de juny

Hora: de 19h a 21h

Lloc: Biblioteca de l’institut

L’ordre del dia per a aquesta reunió és el següent:

  1. Aprovació, si s’escau, de les actes de les reunions dels mesos de març i maig.
  2. Resum de les reunions mensuals.
  3. Revisió del contracte amb IDDINK. Votació.
  4. Proposta de canvi de l’aportació feta per IDDINK a l’AMPA: descompte directe a les famílies. Votació.
  5. Pagament llicències Legiland famílies no associades.
  6. Organització sopar de fi de curs.
  7. Proposta de calendari de reunions de la junta de l’AMPA pel curs 17-18.
  8. Torn obert de paraules.