Reunió de l’AMPA del mes de novembre

El proper dimarts 20 de novembre des de les 19h fins les 20’30h tindrà lloc a la biblioteca de l’institut, la reunió de junta oberta de l’AMPA, amb el següent ordre del dia:

  1. Aprovació, si s’escau, de l’acta de l’assemblea de l’octubre.
  2. Resum de l’estat del Decret de Menjadors (s’adjunta el darrer esborrany del decret i les aportacions fetes per les AMPAs de secundària de Sant Cugat)
  3. Elecció representant AMPA al Consell Escolar del Centre.
  4. Proposta i aprovació, si s’escau, de la compra de material didàctic per als departaments.
  5. Informació de les Comissions.
  6. Posicionament AMPA respecte de les vagues de l’alumnat (s’adjunta un breu resum normatiu)
  7. Torn obert de paraules.

Us esperem a tots!