Reunió del febrer: dimarts 13

Us convidem a participar a la reunió de l’AMPA del febrer.

Data: dimarts 13 de febrer

Hora: 19h a 20’30h

Lloc: Biblioteca de l’institut

L’ordre del dia previst per a aquesta reunió és el següent:

 1. Aprovació, si s’escau, de l’acta de la reunió del gener.
 2. Informació Coordinadora.
 3. Properes activitats de l’associació.
 4. Comunicació.
 5. Taula de mobilitat.
 6. Reglament elecció nova junta.*
 7. Torn obert de paraules.*

Comunicació. Voldríem avançar una mica de feina… Com sabeu, l’AMPA té el compromís de no reenviar correus aliens i fer servir les vostres adreces per a comunicar-vos, únicament, activitats organitzades per l’associació; d’aquesta manera, no col·lapsem els vostres correus, ens mantenim en un volum baix d’enviaments i evitem haver de destriar entre el què és apropiat i el que no ho és. Però, donat que de vegades volem compartir informació (xerrades, reportatges, enllaços) amb les altres famílies, es va obrir un compte a facebook (teniu l’enllaç més avall). Ens agradaria parlar sobre la difusió o substitució d’aquest canal. Si no podeu venir i teniu idees i temps per a dur-les a terme, ens ho expliqueu enviant-nos un missatge?

Taula de mobilitat. Som membres de la Taula de Mobilitat de Sant Cugat i la persona que ens hi representava ja no està a l’institut. Hi ha una reunió el proper 22 de febrer a les 17:30h a la Sala de Plens de l’Ajuntament, amb una durada estimada de 2 hores i amb el següent ordre del dia:

 1. Estat de les actuacions als parcs empresarials.
 2. Estat de les actuacions de carril bicicleta i nous itineraris (Rius i Taulet).
 3. Projectes de Mobilitat: àrea verda, àrea taronja, nou control del centre, zona de baixes emissions, protecció dels passos de vianants.
 4. Projectes de Transport Urbà. Resultats del Transport a la Demanda Can Barata i altres experiències pilot.
 5. Propostes cap a una millora de la mobilitat sostenible.

Es busca… persona interessada a participar a la Taula de Mobilitat (es reuneix tres cops l’any) i fer d’enllaç. Ens escriviu un correu?

Us hi esperem!

*Documents adjunts: