Reunió del gener

El proper dimarts 21 a les 19h, i fins a les 20’30h, tindrà lloc, a la biblioteca de l’institut, la reunió oberta de junta del mes de gener amb el següent ordre del dia:

  1. Aprovació, si escau, de l’acta de la reunió del desembre.
  2. Valoració de la compra de material didàctic per als departaments i nova petició.
  3. Informe de les reunions amb l’equip directiu.
  4. Estat de la construcció de l’aparcabicis.
  5. Informacions de comissions.
  6. Torn obert de paraules.

Dos del temes tractats amb l’equip directiu (punt 3) són la possibilitat de fer servir la plataforma ClickEdu a partir del curs vinent (i el cost que això podria suposar a les famílies) i el tancament dels lavabos.

Us esperem!