Reunió del maig: dimarts dia 15

El proper dimarts tindrà lloc, com consta en el calendari, la reunió mensual de l’AMPA.

Data: dimarts 15 de maig

Hora: 19h a 20’30h

Lloc: Biblioteca de l’institut

L’ordre del dia previst per a aquesta reunió és el següent:

  1. Aprovació, si s’escau, de l’acta de la reunió de l’abril.
  2. Retorn reunió amb direcció.
  3. Feedback amb el centre sobre Legiland, Chromebooks i editorial digital.
  4. Organització del sopar de fi de curs.
  5. Legislació i normativa vagues de l’alumnat*
  6. Torn obert de paraules.

Ens agradaria compartir les diferents informacions amb tothom i organitzar el sopar de fi de curs del dia 15 de juny. Vindreu?

*Documentació annexa sobre la normativa referent a les vagues de l’alumnat.