Reunió del mes de desembre

El proper dimarts 18 de desembre des de les 19h fins les 20’30h tindrà lloc, a la biblioteca de l’institut, la reunió de junta oberta de l’AMPA, amb el següent ordre del dia:

  1. Aprovació, si s’escau, de l’acta de la reunió del novembre.
  2. Resum del darrer Consell Escolar i de les reunions de la Coordinadora.
  3. Presentació de la proposta de nous estatuts.
  4. Lectura, debat i recerca de consens de la carta per a enviar a les famílies en relació amb les vagues de l’alumnat.
  5. Proposta i aprovació, si s’escau, de la compra de material didàctic per als departaments.
  6. Informació de les Comissions.
  7. Torn obert de paraules.

Els estatuts de l’AMPA tenen… 30 anys (!)… i una comissió els ha adaptat a la normativa vigent i a la nostra realitat. Podeu consultar la proposta fent clic aquí. S’admetran esmenes fins al dia 8 de gener; cal enviar-les indicant article i nova redacció a ampa@amparnau.cat. A la reunió del 15 de gener votarem les esmenes enviades si la persona que les proposa s’hi troba present. Al febrer convocarem una assemblea de caràcter extraordinari per a la seva aprovació.

En el punt de comissions ens centrarem en:

  • participació de l’AMPA en la III Milla solidària de Valldoreix (organitzem una xocolatada?)
  • creació del Banc de professions i aficions(col·laborem amb l’institut i ajudem en l’orientació professional dels estudiants?)
  • pressupostos participatius per als alumnes de l’Arnau (estrenem aquest curs una nova aventura per a que siguin els alumnes els qui triïn com gastar una part del pressupost?)