Reunió oberta de junta del març: dimarts 12

El dimarts 12 de març a les 19h tindrà lloc, a la biblioteca de l’institut, la reunió de junta oberta de l’AMPA, amb el següent ordre del dia:

  1. Aprovació, si s’escau, de les actes de la reunió i de l’assemblea del febrer.
  2. Resum de la reunió sobre Mobilitat i entorn de l’institut, i de la reunió amb Direcció.
  3. Aportació de l’AMPA al viatge de 2n de Btx.
  4. Descripció i votació de la postura de l’AMPA en relació a un canvi en les NOFC proposat pels representants dels alumnes al Consell Escolar del centre.
  5. Informació de les Comissions.
  6. Torn obert de paraules.

En el punt 2 de l’ordre del dia parlarem de la reunió sobre “Mobilitat i entorn de l’institut” que ha mantingut l’AMPA amb l’EMD de Valldoreix i l’Ajuntament de Sant Cugat; hi ha diverses actuacions programades. D’altra banda, els representants dels alumnes al Consell Escolar han presentat una proposta de modificació de les NOFC per a una nova redacció del punt sobre la “no assistència col·lectiva” (vagues de l’alumnat); en el punt 4 de l’ordre del dia decidirem quina és la postura de l’AMPA. En el 5è punt, Informació de les Comissions, decidirem -entre altres informacions- quina serà la segona conferència per a famílies d’aquest curs.