Activitat Robotix III

Descripció de l’activitat

 • Us presentem… l’activitat ROBOTIX III organitzada directament per l’AMPA de l’institut.
 • Es duu a terme en una sessió setmanal d’una hora i mitja, els dijous de 15’30 a 17h a la biblioteca de l’institut.
 • El nombre mínim d’alumnes per a realitzar l’activitat és de 7 i el màxim és de 9. S’obrirà una llista d’espera a partir del 9è alumne. Cada grup de tres alumnes disposa d’un robot Mindstorms EV3 i un dels ordinadors de la biblioteca per a programar-lo (també és possible que utilitzin els seus propis Chromebooks).
 • L’activitat començarà el dijous 4 d’octubre i finalitzarà el dijous 13 de juny.
 • L’activitat està guiada per un/a facilitador/a de LEGO® Education ROBOTIX.
 • Durant el curs hi ha tres classes obertes.

Metodologia

 • Descobrirem màquines i mecanismes avançats que podem trobar en la nostra vida quotidiana.
 • A més a més, aprendrem robòtica i programació a través dels reptes inicials proposats, arribant tan lluny com la imaginació, la creativitat i l’enginy ens duguin.
 • Aprendrem a construir i modificar els robots per adaptar-los a les nostres necessitats utilitzant mecanismes com engranatges i eixos.
 • Aprofundirem en programacions cada vegada més complexes, que requereixen el treball en equip per poder assolir els objectius.
 • Treballarem, en definitiva, la resolució de problemes, la innovació, el treball en equip, la comunicació, la creativitat i l’esperit emprenedor.

Preu de l’activitat

 • Donat que l’AMPA ha comprat els robots el preu de l’activitat és de 55€/mes (enlloc de 62€/mes). La inscripció té un cost de 25€. L’AMPA no obté cap guany.
 • Els pagaments es realitzen per domiciliació bancària: 80€ a l’octubre i 55€ de novembre a juny.
 • Per als no associats a l’AMPA la inscripció és de 35€ i cada mensualitat és de 62€.
 • En cas que el rebut sigui retornat, el recàrrec corresponent que ens aplica Caixa Bank (8€) correrà a càrrec de la família.

Inscripcions, baixes i notificacions de faltes d’assistència

 • Per a inscriure-us cal omplir el full d’inscripció i dur-lo a secretaria o enviar-lo escanjeat a robotica@amparnau.cat).
 • Per a donar-vos de baixa de l’activitat cal avisar mitjançant un correu electrònic almenys 15 dies abans d’acabar el mes. En cas contrari caldrà fer el següent pagament.
 • Us agrairem que notifiqueu les faltes d’assistència per correu electrònic.

Convivència

 • La Robòtica és una activitat voluntària i els robots, comprats per l’AMPA amb l’objectiu de reduir la quota a les famílies, tenen un preu alt. Per aquest motiu les conductes contràries a les normes de convivència (vers la facilitadora, els entrenadors, els companys o el material) poden suposar la suspensió del dret a participar en l’activitat.