Última reunió del curs: dimarts 12 de juny

El proper dimarts té lloc la darrera reunió de junta de l’AMPA. Hi esteu convidats!

Hora: 19h a 20’30h

Lloc: Biblioteca de l’institut

L’ordre del dia previst per a aquesta reunió és el següent:

  1. Aprovació, si s’escau, de l’acta de la reunió del maig.
  2. Retorn reunions (direcció, coordinadora AMPAs, Consells Escolars).
  3. Informació sobre el sopar de fi de curs.
  4. Adequació a la legislació sobre protecció de dades.
  5. Estat del “Fòrum de l’Arnau Cadell”.
  6. Matrícula i associació curs 2018-19.
  7. Revisió del estatuts de l’associació.
  8. Calendari de reunions curs 2018-19.
  9. Torn obert de paraules.